HELIOS GREEN

 1. Transformácia

  Helios Green umožňuje spojenie činností, riadených doposiaľ v niekoľkých samostatných programoch, do jedného integrovaného systému, ktorý sleduje všetky aktivity spoločnosti. Systém Helios Green prináša užívateľom kompaktné ucelené riešenie, ktoré je možné nasadiť v relatívne krátkom čase s nadväznosťou na existujúce informačné systémy.

 2. ON-LINE informácie

  Helios Green poskytuje aktuálne on-line informácie pre vedenie spoločnosti – priebežné sledovanie nákladov a výnosov, sledovanie výnosnosti zákaziek. Veľkou výhodou je priame prepojenie všetkých modulov systému.

 3. Zákaznícky prístup

  Samozrejmosťou je prispôsobenie informačného systému špecifickýmpožiadavkám.Riešeniejepre každého zákazníka unikátne a vychádza zo špecifickýchpotriebkonkrétnejfirmy.Vždyjenastavené a prípadne doplnené tak, aby vyhovovalo napr. požiadavkám na prepojenie so systémami dodávateľov, pracovným postupom, existujúcim postupom v spoločnosti a pod.

 4. Integrácia s okolím

  Helios Green je plne integrovaný s produktmi spoločnosti Microsoft a je pripravený na aktívnu on-line komunikáciu s inými softwarovými produktmi. Zabezpečuje aj komunikáciu a odovzdávanie potrebných informácií so softwarovými produktmi iných spoločností, napr. odberateľov alebo dodávateľov.

 5. Užívateľské rozhranie

  Užívateľské rozhranie je moderné a intuitívne, čím zjednodušuje prácu koncového užívateľa aj administráciu celého informačného systému.

 6. Široké možnosti ďalšieho rozvoja systému

  Systém Helios Green je pripravený rásť a rozvíjať sa spolu so spoločnosťou, integrovať do seba ďalšie aktivity. Poskytuje aj možnosť implementácie a využitia ďalších odborových riešení, ako sú napr. Call Centrum, Controlling, Dochádzka a mnohé ďalšie.

 7. Flexibilita

  Helios Green obsahuje rozsiahle nástroje pre správu systému. Trvalý kontakt s autormi systému zabezpečuje jeho vysokú flexibilitu,vývoja prispôsobovanie sa rozvoju spoločnosti, dcérskych spoločností a všetkým organizačným a legislatívnym zmenám.

 8. Údržba a podpora

  Na systém Helios Green je, od okamihu jeho odovzdania do rutinnej prevádzky, poskytovaný plný servis. Spočíva nie len v udržovaní prevádzkyschopnosti a zhody s legislatívou, v odstraňovaní chýb, ale aj v bezprostrednej reakcii na organizačné zmeny u zákazníka, v realizácii špecifických doplňujúcich vývojov a úprav podľa jeho požiadaviek. Samozrejmosťou je aj poskytovanie služieb hotline a konzultácií.

 9. Technológia

  Helios Green aktívne komunikuje so svetom internetu. Systém disponuje silnými nástrojmi pre sledovanie a riadenie workflowprocesov.Technologický rast systému trvalo rozširuje spektrum funkcií a nástrojov aj v oblasti mobilnej komunikácie a integrácie s ďalšími softwarovými produktmi.

 10. Helios Green je špecializované riešenie

  Helios Green poskytuje špecializované riešenia vyvinuté pre branže aj jednotlivé firmy,ktorépokrývajú celé spektrum potrieb a požiadaviek potrebných pre zabezpečenie všetkých procesov určitého segmentu a všetky ďalšie podnikateľské aktivity konkrétnej spoločnosti.


Referencie


Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac