HELIOS ORANGE

Stabilita

 • 16 rokov skúseností s vývojom informačných systémov
 • systém preverený časom a množstvom zákazníkov
 • skúsenosti z minulej verzie
 • know-how partnerov v jednotlivých odvetviach

Prestíž

 • viac ako 4300 užívateľov v Českej a Slovenskej republike
 • väčšinový podiel v segmente malých a stredne veľkých firiem v ČR
 • pravidelné hodnotenie nezávislým auditom
 • víťazstvo v súťaži ERP Czech ako "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"

Komplexné pokrytie potrieb trhu

 • využitie skúseností zákazníkov pre pokrytie všetkých procesov riadenia vo firmách
 • komplexné riešenie výrazne znižuje náklady na implementáciu
 • nástroje prispôsobenia pre pokrytie špecifických potrieb konkrétnych zákazníkov
 • komplexné pokrytie všetkých procesov v špecifických odvetviach
 • integrované riešenie pre výrobu, dopravu a špedíciu, servis, riadenie projektov, poľnohospodárstvo a mnoho ďalších

Zázemie v slovenskom prostredí

 • výborná znalosť domácej legislatívy a ďalších národných špecifík
 • cena zodpovedajúca slovenskému prostrediu – priaznivý pomer cena/výkon

Technologická vyspelosť

 • plnohodnotná aplikácia „klient/server“ – rýchlosť, bezpečnosť dát, transakčné spracovanie a ďalšie
 • orientácia na jeden SQL server umožňuje využiť aj všetky špecifické vlastnosti a všetky možnosti servera
 • priamy prístup k dátam

Jednoduchá inštalácia a bezproblémová prevádzka

 • jednoduchá inštalácia výrazne znižuje náklady na implementáciu a jej dĺžku
 • jednoduchá sieťová prevádzka bez potreby inštalácie na jednotlivých staniciach
 • jednoduchá údržba vrátane vzdialenej údržby
 • možnosť automatizácie zálohovacích procesov

Jednoduché ovládanie

 • niekoľko spôsobov ovládania umožňuje jednotlivým užívateľom zvoliť si ten najlepšie vyhovujúci
 • všetky funkcie sú spustiteľné pomocou klávesových skratiek
 • nadčasový spôsob ovládania vychádzajúci zo zvyklostí MS Office

Podpora svetových jazykov, legislatív a štandardov

 • funkcia oceňovaná predovšetkým manažérmi spoločností s materskou firmou, či centrálou v zahraničí
 • možnosť prepínania prostredia systému do angličtiny, nemčiny, poľštiny a češtiny
 • slovenská, česká a nemecká legislatíva
 • podpora medzinárodných účtovných štandardov US, GAAP a IFRS

Kvalitné manažérske výstupy

 • manažérske vyhodnocovanie umožňuje manažérom vytvárať v prostredí MS Office ľubovoľné reporty a prehľady
 • možnosť využitia napr. tzv. OLAP kociek pre náročné výstupy

Elektronická komunikácia, bezpečnosť

 • podpora všetkých štandardov elektronickej komunikácie, ako napr. EDI, XML, XSL, SSL, HTTP, HTTPS a iné
 • možnosť šifrovania a elektronického podpisu všetkých dát

Integrácia s ostatnými aplikáciami

 • integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • možnosť prepojenia s ľubovoľným softwarom a prehliadanie dát z iných programov priamo v systéme Helios Orange

Množstvo nadväzných riešení

 • v oblasti softwarových riešení, napr. Internetový obchod, Rezervačný systém pre hotely a cestovné kancelárie a mnoho ďalších
 • v oblasti hardwarových riešení, napr. Riešenie pre mobilných obchodníkov, Čítačky a tlačiarne čiarových kódov, Terminály dochádzkových systémov a mnoho ďalších
 • všetky nadväzné riešenia sú implementované a odskúšané u veľkého množstva zákazníkov

Referencie


Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac