LCS NORIS

Informačný systém LCS Noris je určený pre riadenie stredne veľkých a veľkých organizácií. Má pripravené odvetvové riešenia pre najrôznejšie odbory činností. Poskytuje jednotnú platformu pre prevádzku všetkých aplikácií informačných technológií, ktoré firma pre svoju činnosť potrebuje. Vyniká vysokou mierou prispôsobivosti voči meniacim sa požiadavkám podniku a otvorenosťou pre ďalšie rozširovanie a priebežnú aktualizáciu systému. Maximálne využíva aktuálne a presné informácie podniku, ktoré sú potom spracované a spravované v režime on-line. Každá oblasť podniku má tak k dispozícii takmer neobmedzený objem a podrobnosť informácií. Špecialisti autora systému LCS International, a.s. a výhradného lokalizačného a distribučného partnera pre SR, spoločnosti Intelsoft, s.r.o., garantujú rýchlu implementáciu informačného systému LCS Noris a zároveň zaručujú minimum budúcich investícií potrebných pre jeho aktualizáciu. Pri vývoji a podpore sú využívané najmodernejšie technológie, ktoré umožňujú rast systému súčasne s rastom firmy.

LCS Noris je postavený na báze viacvrstvovej architektúry klient/server, má dôslednú komponentovú stavbu a otvorené technológie. Vznikol a je i naďalej rozvíjaný v úzkej spolupráci so spoločnosťou Microsoft a je v maximálnej miere integrovaný s jej technológiami. Najmä integrácia s produktami rodiny Microsoft Office a Microsoft BackOffice vytvára technologicky výnimočne vyspelé prostredie podnikového informačného systému. LCS Noris je vyvíjaný v plnom súlade so slovenskou i českou legislatívou, medzinárodnými normami a normami Európskej únie. Je plne pripravený na jednotnú európsku menu EURO. Rovnako úplne podporuje oblasť riadenia kvality podľa noriem ISO 9 000 a ISO 14 000 a dáva spoločnosti nástroj pre zvýšenie konkurencieschopnosti v náročných podmienkach. Je navrhnutý tak, že dovoľuje inštalovať v prvej fáze iba základnú konfiguráciu a pridávať ďalšie aplikácie podľa požiadaviek zákazníka až do vytvorenia plne integrovaného pružného informačného systému.

LCS Noris na strane servera vyžaduje operačný systém Microsoft Windows 2000 Server alebo Microsoft Windows NT 4.0 Server. Na strane klienta je prevádzkovým prostredím Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT Workstation alebo Microsoft Windows 95/98/ME. Výhradne používaným databázovým systémom je Microsoft SQL Server. LCS Noris využíva technológie Data Warehousingu pre správu a vyhodnocovanie dát. Plnú podporu má komunikácia vzdialených pracovísk a prenos dát medzi nimi formou replikácií.

LCS Noris poskytuje jednotnú platformu pre prevádzku všetkých aplikácií, ktoré firma využíva. Komunikátor, ktorý v sebe pomocou technológií Microsoft BackOffice (konkrétne Microsoft Exchange) integruje workflow a riadenie obehu dokladov, plní i funkciu podnikovej elektronickej pošty. A to ako vo vnútri, tak i navonok firmy vrátane takých služieb, ako je hromadné faxovanie. Ďalej v sebe integruje kancelárske aplikácie Microsoft Office - dokumenty Wordu, Excelu či PowerPointu tak vždy budú integrovanou súčasťou informačného systému. Intranet i priame prepojenie so svetom Internetu takisto zabezpečí systém LCS Noris.

LCS Noris je od samého začiatku koncipovaný ako otvorený systém. Možnosť vytvárať vlastné používateľské moduly a rozhrania je samozrejmosťou. Z hľadiska otvorenosti systému je unikátna jeho vývojová platforma LCS Noris Open. Na jej základe môžu ostatné vývojárske firmy vyvíjať ďalšie špecializované aplikácie a integrovať ich priamo do systému. LCS Noris obsahuje vývojové jadro vrátane vlastného CASE, takže vývojový partner môže systém sám ďalej rozvíjať. Počet nadštandardných riešení je prakticky neobmedzený. Filozofia partnerstva je jednou z najsilnejších domén systému. Na zdokonaľovaní systému, vytváraní nových odvetvových riešení spolupracuje LCS International a Intelsoft s množstvom popredných poradenských, vývojárskych a implementačných spoločností. V maximálnej miere sa snažia podporovať spoluprácu medzi českými a slovenskými softvérovými firmami, zjednocovať roztrieštený trh a postupne nahradiť konkurenciu spoluprácou - to je cieľ projektu LCS Noris Open.

Prehľad modulov

Štandardné moduly – spoľahlivý základ vášho informačného systému

Informačný systém LCS Noris pokrýva svojimi štandardnými modulmi všetky bežné činnosti organizácie, či už ide o obchodnú spoločnosť, priemyselný podnik, štátnu organizáciu alebo napr. nemocnicu. Medzi tieto bežne nasadzované oblasti patria moduly ekonomické (Účtovníctvo, Faktúry prijaté, Faktúry vydané, Pokladňa, Banka, Leasing, Odpisy pohľadávok, ...), moduly riešiace problematiku logistiky a skladového hospodárstva (Sklady, Expedícia, Distribúcia, ...), moduly z oblasti personalistiky (Mzdy, Personálne riadenie, Výber uchádzačov, Lekárske prehliadky, Vzdelávanie, Pôžičky, ...) i moduly určené obchodnému oddeleniu (Zákazníci/Dodávatelia, Faktúry vydané, Saldokonto, Zmluvy, Zákazky, ...) a marketingovému oddeleniu (CRM modul - riadenie vzťahu so zákazníkmi) či manažmentu firmy (Manažérsky informačný systém, Controlling, Porady, ...).

 • Banka
 • Pokladňa
 • Fakturácia prijatá
 • Porady
 • Fakturácia vydaná
 • Sklad
 • Kniha jázd
 • Správa
 • Lízing
 • Účtovníctvo
 • Majetok
 • Vyhodnocovanie ukazovateľov
 • Marketing
 • Workflow
 • Mzdy
 • Zákazka
 • Personalistika
 • Zmluvy


Špecializované moduly – špecifické riešenia pre špecifické procesy

Vysoká otvorenosť informačného systému LCS Noris umožňuje efektívne vytvárať špecializované moduly tak, že IS LCS Noris je schopný spracovávať široko pojaté činnosti ako je Výroba či Údržba prevádzkových zariadení, tak i činnosti vysoko špecializované, ako je napr. Zber odpadu.

 • Automobily
 • Obchodní zástupcovia
 • Controlling
 • Odpisy pohľadávok
 • Dochádzka
 • Porady
 • Doprava
 • Reklama
 • Energie
 • Rezervačný systém
 • Evidencia OOPM a DM
 • Rozšírená zákazka
 • Internetový obchod
 • Údržba
 • Liečebné kúpele
 • Váženie a semafory
 • Lízing
 • Výroba
 • Mechanizácia
 • Zvieratá
 • Odpady


ReferencieProdukty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac