Spoločnosť INTELSOFT EAST spol. s r.o.

Spoločnosť INTELSOFT EAST spol. s r.o. je autorizovaným OBCHODNÝM, IMPLEMENTAČNÝM A VÝVOJOVÝM partnerom spoločnosti Asseco Solutions, s r.o. (bývalé LCS Slovensko, s r.o.) na produkty Helios Orange (pre menšie a stredné podniky) a Helios Green (pre stredné a veľké podniky), a autorizovaným OBCHODNÝM, IMPLEMENTAČNÝM A VÝVOJOVÝM partnerom spoločnosti INTELSOFT, s r.o. pre produkt LCS Noris (pre stredné a veľké podniky).

Aktivity spoločností INTELSOFT EAST spol. s r.o. dokumentuje nasledujúce spektrum ponúkaných služieb:

 • predaj ekonomického systému HELIOS Orange, LCS Noris a HELIOS Green
 • služby konzultačného oddelenia spoločnosti
 • spracovanie ekonomických agiend na zákazku
 • telefonická konzultačná služba
 • daňové a ekonomické poradenstvo
 • zákazkový vývoj informačného systému HELIOS Orange, LCS Noris a HELIOS Green
 • analýzy pre zavádzanie informačných systémov
 • systémová podpora zákazníkom
 • systémová integrácia projektov
 • projekty a inštalácia počítačových sietí
 • servis a profylaktická údržba techniky
 • vzdelávacie kurzy v našom školiacom stredisku alebo priamo u zákazníka

História spoločnosti

V roku 1998 sa spoločnosť INTELSOFT stala výhradným lokalizačným, distribučným a vývojovým partnerom spoločnosti LCS International, a.s. Praha pre IS LCS Noris na platforme PowerBuilder pre Slovenskú republiku a tým i nositeľom projektu partnerskej spolupráce LCS Noris Open na Slovensku. INTELSOFT a INTELSOFT EAST plne zodpovedá za jeho jazykovú a legislatívnu lokalizáciu na území SR ako i za implementáciu u zákazníkov. „INTELSOFT EAST, spol. s r.o. sa v roku 2006 stala partnerom spoločnosti LCS Slovensko, s r.o. (súčasné Asseco Solutions, s r.o.) pre systém Helios Orange a v roku 2007 aj pre systém Helios Green.“

LCS Noris v ČR nasadzovaný od r. 1996, v SR od roku 1999. Ide o otvorený systém na báze architektúry klient/server.

Podnikateľskou filozofiou firmy spoločností skupiny INTELSOFT je dlhodobý projekt LCS Noris Open. Základným princípom je vytváranie podmienok spolupráce na vývoji a implementácii IS LCS Noris pre slovenské vývojové firmy a systémových integrátorov – čiže uplatnenia českého a slovenského know-how na platforme európskej úrovne a medzinárodných štandardov s využitím najmodernejších technológií.

V rámci tejto spolupráce sa vytvára skupina firiem, čo umožňuje v mnohých prípadoch špecifický prístup ku klientom z určitých brandží a oborov. Týmto spôsobom neustále rastie funkcionalita a šírka záberu systému LCS Noris.
Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac
LCS NORIS
Tel.:+421 0 254 777 632
Hotline

HELIOS GREEN
Tel.:+420 244 104 155

HELIOS ORANGE
Tel.:+421 2 206 77 256