BEZPEČNOSTNÉ AGENTÚRY v systémoch Helios

Návrh, projektovanie a realizácia komplexného riešenia technického zabezpečenia spočíva v bezpečnostnom posúdení zabezpečovaného objektu, potom pokračuje poradenskou činnosťou a projekčnou činnosťou. Po odsúhlasení zákazníkom nasleduje realizácia technického zabezpečenia a napojenie na dozorné centrum - pult centrálnej ochrany. Poradenstvo je poskytované prostredníctvom individuálneho prístupu, s využitím najmodernejších technológií a poznatkov v tomto špecifickom odbore. Prioritou je dlhodobá spokojnosť zákazníka a maximálna kvalita poskytovaných služieb v spojení s optimálnym ekonomickým riešením.

Hlavné požiadavky bezpečnostných agentúr na IS

  • Prepojenie na špecializované SW a HW vybavenim
  • Dokument manažment
  • Workflow
  • Autofakturácia
  • Controlling, Business Intelligence
  • Mzdy a personalistika
  • Evidencia a správa pracovných pomôcok, výstroje a výzbroje
  • Doprava - evidencia vozového parku

REFERENCIE

SECURITAS ČR, s.r.o.,
CD PROFESIONAL security agency, s.r.o.,
B.A.DORA, SV - AGENCY, s.r.o.,
AZ SECURITY SERVIS, s r.o.,
Agency of Security FENIX, a.s.

Prípadová štúdia SV-AGENCY

Keď sa povie SV-AGENCY, určite si najmenej desať tisíc ľudí v našej krajine vybaví situáciu ako z akčného filmu: Zlodej sa pokúša vniknúť do objektu, avšak skôr, než sa mu to podarí, prichádza zásahová jednotka a s putami na rukách ho odváža. Happy end, rovnako ako vo filme. Zásluhu na ňom však v tomto prípade nemá scenárista, režisér, ani herci, ale ľudia z SV-AGENCY. Spoločnosť SV-AGENCY ponúka diaľkové stráženie objektov kdekoľvek po celej Českej republike, pričom je jedným z mála poskytovateľov tejto služby s celorepublikovou pôsobnosťou.

Od roku 1991 vykonáva montáže Elektronických zabezpečovacích systémov (EZS) a od roku 1992 prevádzkuje tzv. Pult centralizovanej ochrany. To je dispečerské pracovisko, na ktoré je v súčasnej dobe pripojený najväčší počet zákazníkov týchto špecifických služieb z celej ČR. Zákazník si môže zvoliť akýkoľvek spôsob pripojenia na pult - rádiovým vysielačom, po telefónnej linke, pomocou GSM modulu. Od roku 2004 aj pomocou technológie GPRS a od roku 2006 pomocou LAN komunikátora. V decembri 2003 došlo k majetkovému prepojeniu firmy s ďalším významným subjektom v oblasti ochrany osôb a majetku, spoločnosťou TELEPATROL, a v roku 2006 k fúzii týchto firiem. Prevádzka oboch pultov centralizovanej ochrany bola zlúčená do pražského dispečingu.

Od roku 2004 disponuje Pult centralizovanej ochrany SV-AGENCY vlastnými zásahovými skupinami pre kľúčové lokality. V ostatných lokalitách Českej republiky sú vyberaní subdodávatelia. Spoločnosť prevádzkuje dva autonómne dispečingy Pultu centralizovanej ochrany - v Tepliciach a v Prahe. Tie môžu byť, vďaka high tech dátovému prepojeniu, vzájomne zastupiteľné. Minimálne jeden z operátorov Pultu v každej zmene je schopný komunikovať so zákazníkom v angličtine. V máji 2006 prekročil počet objektov pripojených na Pult centralizovanej ochrany SV-AGENCY magickú hranicu desiatich tisíc. Výjazdy na poplach i pravidelné kontroly na týchto objektoch uskutočňuje 216 zásahových skupín rozmiestených po celej republike.

Základom bola nezávislá analýza

Čo všetko teda SV-AGENCY ponúka? Môžete jej zveriť napríklad nepretržité sledovanie objektu operátorom PCO. V prípade poplachu v objekte ponúka možnosť vyslania ozbrojenej zásahovej skupiny. Ak patríte k osobám, ktorým hrozí permanentné nebezpečenstvo, dokáže k vám včas vyslať zásahovú skupinu. A to je len čiastočný zoznam toho, čo dnes nájdete v ponuke jej služieb. Je nutné dodať, že inštaláciou zariadenia a strážením objektu spolupráca so zákazníkmi nekončí. Firma uskutočňuje pravidelné revízie instalovaných systémov a ponúka nepretržitý servis. Je teda jasné, že celú škálu činností, ku ktorej nevyhnutne patrí príslušná administratíva a riadenie množstva ľudí, by nebolo možné zvládnuť bez pomoci kvalitného, komplexného podnikového informačného systému. A je podivuhodné, že až do roku 2005 bola ekonomika firmy podporovaná len jednoduchým účtovným software. Okrem nej sa na spracovanie informácií využívala databáza ACCESS s mnohými doplnkami a makrofunkciami, ktorá však už kapacitne nedostačovala. Jej správa bola navyše veľmi problematická.

Nehľadiac na množstvo excelových tabuliek, o ktoré bol celý tento „podnikový systém" doplnený. Vedenie spoločnosti preto začalo veľmi intenzívne uvažovať o nákupe komplexného ERP systému, ktorý by dokázal pokryť všetky potreby riadenia zložitého firemného organizmu. „Výberové konanie bolo v podstate prosté. Naša firma si nechala vypracovať nezávislú analýzu, ktorá bola potom predložená jeho účastníkom ako zadanie," spomína Jan Vrbovec, vedúci oddelenia správy technológií SVAGENCY. „Z predložených ponúk potom bola vybraná tá, ktorá obsahovala najkomplexnejšie riešenie a bola aj cenovo výhodná. Dôležitým faktorom pri výbere bola aj stabilita dodávateľa informačného systému s kvalitnými referenciami," dodáva.

Zákazník s jasnou víziou = polovica úspechu

V auguste roku 2006 bola medzi spoločnosťami LCS a SV-AGENCY podpísaná zmluva a onedlho bolo možné zahájiť implementáciu. Tá bola dokončená vo februári roku 2007. Už krátko po dokončení implementácie sa ukázalo, že voľba bola dobrá. Helios Orange už vo svojej štandardnej verzii umožňuje zjednotenie vnútorných procesov. Navyše sa obe strany dohodli na rozšírení tohto štandardného riešenia, ktoré sa postupne programuje priamo na mieru SV-AGENCY. „Vďaka presnému zadaniu spoločnosti SV-Agency a veľmi dobrej spolupráci pri implementácii nového informačného systému ho bolo možné už začiatkom tohto roku uviesť do ostrej prevádzky," chváli kvalitnú spoluprácu zo strany zákazníka Pavel Soukup, obchodný manažér Helios Orange.

„Systém sa tak už teraz využíva nielen v pražskej centrále, ale pomocou VPN siete aj v teplickej pobočke," upresňuje. „Prečo sme si vybrali práve systém Helios Orange?" zamýšľa sa Jan Vrbovec. „Hlavným dôvodom bola nutnosť integrácie účtovného a informačného systému do jediného. To pre nás bolo najväčšou zmenou a Helios Orange ju dokázal bez problémov zvládnuť. Nemenej dôležitý je však pre nás aj spoľahlivý a bezproblémový chod aplikácie, dostupnosť dát a slušná technická podpora. Samozrejme počítame s ďalším rozvojom systému a už v súčasnej dobe pracujeme na vývoji ďalšej nadstavby," dodáva.

Na stiahnutie ( pdf. 194 kB )Produkty

arrow
Informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti
arrow
Informačný systém pre stredne veľké a veľké spoločnosti

e-samospráva

Október 2012 - POZVÁNKA: HELIOS Green - riadenie obchodných a servisných činností. Plánovaný čas seminára je od 09:00 do 14:00. Seminár je bezplatný vrátane ...

viac